Farre

Årsrapport – Farre Lokalråd 2017-18

Den årlige træner-leder-dag

Lørdag den 3. februar 2018, blev der i Farre Lokalråds regi afholdt “træner-leder-dag”. En dag, hvor de mange frivillige ildsjæle i byen mødes for at holde status over året der er gået – og for at diskutere hvor “landsbyen” skal bevæge sig hen det næste år.

En fast del af programmet, er at lokalrådsformanden, Lars Egeskov Pedersen, aflægger årsrapport og at der afholdes valg til posten som lokalrådsformand. De fremmødte stemte enstemmigt for, at give genvalg til Lars.

Der var mange emner som blev vendt på årets træner-leder-dag – bl.a. blev der talt om byens identitet – hvad er det, som adskiller os fra de mange andre små lokalsamfund der findes i Vejle Kommune? Og hvad er det som vi skal lægge vægt på, når nogen spørger hvorfor de skal flytte til Farre?

Træner-leder-dagen er også den dag, hvor “byen” takker for det store arbejde som alle de frivillige lægger i dét, at holde maskinen “Farre Landsby” kørende. Der skal smøres tandhjul, skiftes kæde, vedligeholdes, repareres og udskiftes på mange dele af vores landsby – og her kommer de mange frivillige ind i billedet.


Årsrapport – Farre Lokalråd 2017-18

Det har vi (lokalt netværk / lokalsamfundet) arbejdet med i 2017

Vi har arbejdet med Farres DNA i forhold til hvordan vi brander os som landsby. Vi har taget kontakt til de erhverv der ligger i byen og fået billeder fra virksomhederne, som kan bruges som postkort.

Så en del af brandet bliver de specialiserede kendte virksomheder som Ålbæk slagter og Fary Lochan. Vi har fået sat skilte op med Nabohjælp og opfordret folk i byen til at melde sig til og få sat klistermærker på døre og postkasser, så byen får en præventiv effekt mod indbrud. Derudover har vi afholdt vores årlige træner-lederdag for de frivillige i byen, som en tak for den indsats de har gjort. I år stod det på bøf og bowl og efterfølgende samvær med forskellige aktiviteter.

Det forventer vi at arbejde med i 2018

Vi fortsætter på at arbejde med Farres DNA og branding, som bliver en længere proces. Vi vil søge natur – og stipuljen midler til at færdiggøre vores shelter. Der skal afholdes træner- lederdag. Der skal laves en velkomstkurv til de nye der flytter til byen.

Med venlig hilsen

Lokalrådsformand

Lars Egeskov Pedersen