Farre Kirke og Menighedsråd

FARRE KIRKE

Kirkevej 4, Farre
7323 Give

Præster:
Mie Faarkrog Tlf. 2311 7904 Mail: mif@km.dk
Therkel Havtorn Tlf.  2311 7804 Mail: tkha@km.dk
Kirketjener
Lone Panduro  Tlf. 5133 2655 Mail: lopan@km.dk
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Susan Skovbjerg Tlf. 7573 2375   Mail: sskj@km.dk
Organist
Erik Sanggaard Tlf. 5185 0170  Mail: es@km.dk
Kirkesanger
Jytte Pedersen

Den nuværende kirke i Farre blev indviet i 1956, og undergik en omfattende renovering i 2016. Der har tidligere været en kirke i Farre med en kirkegård, hvilket stenen bag kirken vidner om.

FARRE MENIGHEDSRÅD

Farre Menighedsråd består af 5 medlemmer. Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år i november måned.
Der afholdes gudstjeneste i Farre Kirke næsten hver 2. søndag. Tidspunkter bekendtgøres i kirkebladet “Kirkeliv”, som uddeles til alle husstande hvert kvartal.
Menighedsrådet arrangerer bl.a. julekoncert i Farre Kirke i december måned og er medarrangør ved sommerfesten i august måned.

Formand:
Anne Birgitte Jørgensen Tlf. 53808510 Mai: anne.birgitte.j@live.dk
Næstformand
Henriette Hamer Hedeby Tlf. 60759787 Mail: henriette@hedeby.net
Kasserer:
Lise Hauge Tlf. 4296 4941 Mail: haugelise@hotmail.com
Kirkeværge:
Arne Pedersen Tlf. 4165 9350 Mail: arnepedersen@farreby.dk
Kontaktperson:
Søren Jepsen Tlf. 5194 7135 Mail: soeren.jepsen1973@gmail.com
Menigt medlem
Doris Jepsen Mail: doris_jepsen@hotmail.com
FOTOS FRA KIRKEN