De Kolde Laks

Vinterbadeforeningen “De kolde laks”

Vi er en forening, oprettet i februar 2023, med ønsket om at fremme interessen for vinterbadning og natur- og friluftsoplevelser i lokalområdet. Foreningen hører under Farre Idræt og Kultur og vores faciliteter ligger hvor Ågade krydser Omme å.
Alle kan benytte badebroen, men kun medlemmer af De kolde laks, kan benytte saunaen.

De Kolde Laks har en Facebook-gruppe, hvor man kan dele oplevelser med hinanden, komme med gode ideer, søge en bademakker eller nogle der vil dele en sauna tid. Du kan anmode om medlemskab her:

Cover
Mobil_sauna_Friluftsrådet
329999535_1270090270554960_6916722904977915767_o
329999535_1270090270554960_6916722904977915767_p
329999535_1270090270554960_6916722904977915767_n
329974690_2103039016752291_1053082258095940709_n
329257394_1170525480317250_3386001816021957852_n
328901791_742182700819655_7990632262720003538_n
328626532_1390432521729403_7875905272702040380_n
331253299_900672177916277_7354644101525830726_n
333243050_222038663555709_5905503645712840915_n
333315588_932089791283123_6782799266007510273_n
331321711_1612499759215721_6728066306202855358_n
331884688_756149722745567_6494733129806855869_n
previous arrow
next arrow
Vinterbad i Farre

Projektet har til formål at fremme natur- og friluftsoplevelser i lokalområdet og skabe fælles oplevelser med socialt samvær på tværs af generationer.
Hensigten er at vinterbadet ved Omme å vil skabe nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i den nordvestlige del af Vejle kommune.
Anlægget består af en flydebro på 2 x 4 meter og en landgangsbro på 1 x 12 meter, som forbinder flydebroen med parkeringspladsen. På flydebroen er monteret en badestige og en meditationsbænk.

Drift og økonomi

Badebroen kan benyttes af alle og er opstillet i perioden 1. oktober til 1. maj. For at benytte saunaen skal man være medlem af foreningen “De kolde laks”
Med hensyn til driften på selve anlægget står “De kolde laks” for dette. Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelse af anlægget og sørger for at flydebroen fjernes fra åen og opbevares andet steds i perioden  juni til september.

Medlemmer af foreningen: “De kolde laks” betaler 150 kr. i kontingent for en sæson og 50,- for at benytte saunaen i 1 ½ time.

Pengene går til drift og vedligehold.

De kolde laks har med støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv fra FriluftsRådet etableret en mobil sauna og omklædningsfaciliteter ved åbadet i efteråret 2023. Omklædningen kan frit benyttes af alle. Saunaen er for medlemmer af “De kolde laks”.

 

Er du allerede klar til at blive meldt ind så tryk HER – og find holdet “Vinterbadning” 

Er du klar til at booke saunaen – så tryk HER

Vandkvalitet

Badning i åen foregår på eget ansvar, og flydebroen er kun opstillet i perioden 1. oktober til 1. maj hvor vandgennemstrømningen og -kvaliteten skønnes bedst.

For en sikkerheds skyld frarådes badning i åen efter store regnskyl, grundet risiko for overløb og deraf følgende forringet vandkvalitet.

Sauna regler:

  • Foreningskontingentet er 150 kr. for en sæson (september til juni). For dette får man adgang til at booke saunaen. Det koster 50,- at benytte saunaen i 1 1/2 time uanset hvor mange I er. Kode til døren kommer sammen med bekræftelse af bookingen
  • Du skal selv tænde op i saunaen. Brænde og optændingsgrej er på stedet. Det tager ca. 30 min før saunaen er helt varm. Imens kan du evt. gå en tur på en af Omme å stierne. Se kort på parkeringspladsen
  • Det er valgfrit om saunaen benyttes med eller uden badetøj
  • Saunaen rengøres efter brug og evt. affald smides i skraldespanden på parkeringspladsen

Ved fejl og mangler kontaktes Vibeke på 26293052.

Regler for badning i åbadet:

  • Badning i åen er på eget ansvar
  • Badebroen kan benyttes af alle og er opstillet i perioden 1. oktober til 1. maj
  • For at benytte saunaen skal man være medlem af foreningen “De Kolde Laks”
  • Badning frarådes efter store regnskyl, grundet risiko for forringet vandkvalitet

Siden er opdateret 22.09.2023