Farre Lokalråd

Farre Klatreland
Farre Klatreland

Lokalrådene er bindeleddet mellem Vejle Kommune og landsbyerne i kommunen. Der er i hvert landsbyområde udpeget en formand for Lokalrådet, der koordinerer og deltager i møder med bl.a. Vejle Kommune, samt de andre Lokalråd.

Lokalrådet varetager forvaltningen og anvendelse af kommunale bygninger og arealer, og bliver generelt taget med på råd omkring fremtidens udvikling i lokalområdet/nærmiljøet.

Vejle Kommune lægger stor vægt på, at nærmiljøet skal styrkes så godt som muligt, og at selv- og medbestemmelse er et kodeord for et godt nærmiljø/landsbyfællesskab.

Lokalrådet i Farre er med til at udvikle nærmiljøet – være på forkant med fremtiden i landsbyerne – og i den forbindelse afholdes der 1-2 gange om året “Farre Fælles Møder”for alle interesserede – og som regel møder der min. én person op for hver forening i byen.

Det er et orienterings- og koordineringsmøde, hvor alle foreninger kan komme til orde, og få fortalt om foreningens fremtidige program – samt få koordineret indsatser med de andre foreninger.

Selvom du ikke er med i en forening, men bare har lyst til at være med i mødet – så er du velkommen …

Tidspunkterne for Farre Fælles Møderne vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, samt ved udsendelse af nyhedsbrev.