Historie

Farre i dag …

Farre er i dag en landsby, der er nært knyttet til de omkringliggende byer. Specielt Give, da der ikke længere er mulighed for at foretage sine daglige indkøb i Farre. De nærmeste indkøbsmuligheder er i Give og Givskud. Der findes i dag nogle få erhvervsdrivende i Farre, som lokalbeboerne gør alt for at støtte op omkring.

Men – Farre har så mange andre ting at byde på, bl.a. et godt sammenhold på kryds og tværs i byen. Der er mange foreninger, der arbejder for at gøre livet i byen så godt og udviklende som muligt. Som tilflytter vil man forhåbentlig mærke, at man fra første dag er velkommen, og mærke sammenholdet i byen som en positiv ting.
At være en lille by har sine fordele og ulemper. Nærheden og sammenholdet, bør være en positiv fordel ved at flytte til en by, hvor næsten alle kender hinanden.

Ejendomspriserne i byen er lave, og kvaliteten i orden. Kommuneskatten er lav, arbejdsløsheden i kommunen er også p.t. blandt områdets laveste. De folk der bor i byen, har valgt at bo her, og derfor er der grobund for at udvikle et sammenhold, hvor alle har det rigtigt godt sammen.

Der er enkelte ledige byggegrunde, der bare venter på at drømmehuset bliver bygget. Farre er en by, der ligger tæt på alt. Der er ikke langt til Billund Lufthavn, jernbaneforbindelser, motorvej, større byer etc.

– og Farre dengang …

Der har boet mennesker i Farre i mindst 2000 år. I 1948 udgravede man Kong Taskes høj, som kan ses som en forhøjning i marken nord for kirken og Farre Bæk (se kortet under “Vejviser”). Man fandt på stedet 10 grave og resterne af et hus. Fundene i højen kan man datere tilbage til før vores tidsregning.

Vandmoellegaarden

I 1475 hed byen Fary, og i 1688 er Farre sognets største landsby.
I 1791 gav kong Christian VII bevilling til bygning af en bro over åen ved Møllegård. Når udtrykket bevilling bruges, betyder det at bygningen af broen så gav tilladelse til opkrævning af bropenge. Ejeren af Møllegård, Niels Bentzen, måtte opkræve bropengene, mod at afholde udgifterne til opførelse og vedligeholdelse af broen. Hvis folk ved lavvande forsøgte at krydse åen et andet sted for at undgå at betale bropenge, så gjorde de noget ulovligt. Hvis de blev pågrebet i en sådan ulovlighed, vankede der er bøde på 1 rigsdaler.

I 1872 overtog kommunen broen for 40 rigsdaler af Hans Mølgaard. Broen blev istandsat for 54 rigsdaler, og herefter kunne man frit og gratis køre over Farre bro. I 1893-94 måtte man igen reparere broen samt vejen omkring Farre, da trafikken steg voldsomt på grund af jernbanen. I 1889 fik man sit navn i avisen, hvis man betalte mere end 10 kr. i skat.

Farre Kro og stationen

I 1898 viser kommuneligningen, at 56 mænd og 3 kvinder (enker) betaler skat i Farre by med i alt 1.330,09 kr. Dertil kommer at købmanden skulle betale med naturalier.
I 1871 fik Farre en skole (i dag Farre Gl. Skole på Porshusvej) til en byggepris på 701 rigsdaler. Træskomanden, Niels Hansen, og hans kone flyttede ind i den tilhørende lejlighed. Konen skulle gøre rent, fyre i kakkelovnen, sørge for at der altid var rent vand til børnene samt holde skolen i orden. Manden skulle betale 12 rigsdaler om året i husleje. Lærerlønnen var i 1887 i Farre Skole, 500 kr. om året.

Aagade set fra baneoverskaeringen

I 1894 var der 57 børn i Farre Skole. En ny skole blev bygget i 1908 (Bækvej 1), og i 1942 fik Farre igen en ny skole (Bækvej 5-7). Det var dog først i 1946-47 at den blev endelig taget i brug. Efter de tyske flygtninge var rejst hjem og en tiltrængt renovation var udført.
Sidst på sommeren 1944 blev skolen beslaglagt af tyske soldater, og da de forlod byen i Marts måned 1945 blev den ny skole, forsamlingshuset og missionshuset fyldt med tyske flygtninge.

Den 6. februar 1905, kan det læses i en protokol, at Farre og Omegns Borgerforening bliver stiftet, med det formål “at Arbejde hen til at faa en Forsamlingsbygning, opført i nærheden af Farre Station…”

Farre Forsamlingshus 1905

Der bliver på et møde på Farre Kro, den 22. februar 1905, tegnet aktier i Forsamlingshuset til 10 kr. pr. aktie. I alt tegnes 177 aktier, til en samlet værdi af 1770 kr.
Forsamlingshuset står færdigt til indvielse torsdag den 21. december 1905, hvor Farre og Omegns Borgerforening, for første gang afholder bestyrelsesmøde i huset.

I en opgørelse over befolkning og erhverv fra 1960, figurerer Farre med 303 indbyggere fordelt på 114 husstande.

De 303 indbyggere fik deres udkomme fra følgende kilder :

Landbrug 16
Håndværk og industri 132
Handel 40
Transportvirksomhed 39
Administration 14
Anden virksomhed 10
Rentenydere (pensionister) 48
Ikke oplyst 4
I alt 303

Fjerkræslagteriet Farre Food (som nu hedder Danpo) var i 1960’erne Give Kommunes største virksomhed.

I dag er der ca. 400 indbyggere i Farre.

Parti fra Farre

Ovenstående foto, er “et parti fra Farre” – og det er taget i slutningen af 50’erne, hvor Farre Kirke er bygget. Til venstre for neden kan man se Farre Forsamlingshus, der tager sig mere eller mindre ud som den gør i dag.

Har du lyst til at se flere gamle billeder fra Farre og Omegn, så er der oprettet en gruppe på Facebook hvor der ligger rigtigt mange gamle fotos fra byen:

https://www.facebook.com/Farre-7323-Give-Gamle-billeder-679167408798683/