Farre Borgerforening

Farre Borgerforening har til formål at gøre det rart at bo i Farre.
Det sker bl.a. ved at borgerforeningen arrangerer forskellige arrangementer året igennem. Bl.a. kan nævnes julefest, julemarked,  fællesspisninger, fastelavn, Skt. Hans festen i anlægget og bankospil i forsamlingshuset.

Maleriet_low

Borgerforeningen har en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen mødes ca. 2-3 gange i kvartalet, hvor de kommende arrangementer gennemgås efter en fast dagsorden. Alle er velkomne til at kontakte et medlem fra bestyrelsen, hvis man har gode idéer eller forslag til arrangementer.

Farre Borgerforening står også for udsmykning af byen, i forbindelse med julebelysningen.

FARRE BORGERFORENINGS BESTYRELSE ER P.T.:

Formand Britta Winther
Anlægsvej 11
7323 Give
Tlf.: 40 51 32 06

Næstformand: Folke Jensen
Kasserer: Markus Sørensen
Martin Bjerre Lauridsen

Du kan skrive en mail til borgerforeningen, hvis du har spørgsmål eller gode forslag til arrangementer el. lign.

Skriv til: forsamlingshuset@farre-by.dk

Tryk HER for at downloade Farre Borgerforenings vedtægter …

Farre Borgerforening blev startet i 1905, hvor borgerne i Farre blev enige om at byen trængte til et forsamlingshus. En aktietegning/indsamling blev startet, så man kunne påbegynde opførelsen af Farre Forsamlingshus, som stod færdigt til indvielse i december 1905. Siden den gang har borgerforeningen stået for de mange arrangementer, som er med til at binde byen sammen, og gøre det rart at bo i byen.

KORT BESKRIVELSE

Borgerforeningen er ejer af Farre Forsamlingshus og Farre Anlæg, hvor der er et dejligt grønt område med skov, hundeskov, legeplads, Tarzanbane, og overdækkede borde og bænke/madpakke- og spisehus. Forsamlingshuset ligger på hjørnet af Ågade og Bækvej, på Ågade 8 – lige overfor hovedindgangen til Danpo.

Farre Anlaeg

Farre Anlæg ligger for enden af Anlægsvej mod Smidstrup.

Borgerforeningen afholder mange forskellige arrangementer i årets løb, bl.a. en månedlig fællesspisning (i de kolde og mørke måneder), fastelavnsfest i Farre Forsamlingshus og Skt. Hans fest i Farre Anlæg.

YouTube player

Udover de faste arrangementer, kan nævnes Banko-spil, OL-dag i Farre Anlæg, Nytårskur i Farre Forsamlingshus, Farre By Night o.m.m.

Der er hvert år en julefest/julemarked for børn og barnlige sjæle, der som regel afholdes den første søndag før advent. Arrangementet indledes som regel med at man tager i skoven og finder et juletræ. Der opsættes lyskæder i træerne på Torvet, og bagefter er der hygge for alle i forsamlingshuset.

I forbindelse med idrætsforeningens årlige sports- og sommerfest, byder borgerforeningen på morgenkaffe og rundstykker. Alle arrangementer omtales på byens hjemmeside og Facebookside, samt i digitalt nyhedsbrev, der udkommer ca. hver tredje måned, eller når der er behov for det. Desuden vil arrangementer blive offentliggjort ved runddeling af løbesedler.

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober, hvor man gerne ser at medlemmerne møder op.

Ønsker man at blive medlem af Farre Borgerforening, kan der rettes henvendelse til foreningens formand.

Kontingentet er p.t.:

Voksne pr. år: 75,- kr.

En husstand pr. år:150,- kr.

Medlemskab skal hvert år fornyes før generalforsamlingen, og efterfølgende bliver medlemskort solgt ved diverse arrangementer. Har du forslag eller idéer til emner, som foreningens bestyrelse bør tage op, så er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.