Farre Vandværk

FARRE VANDVÆRK – RENT “FARRE’ VAND” TIL FOLKET

Bestyrelsen for Farre Vandværk:

Formand:
Kristian Sørensen – Tlf.: 2235 2494
Kontakt formanden, ved  manglende levering af vand

Næstformand:
Jan Busjæck – Tlf.: 2164 6998

Kasserer:
Niels Chr. Tingsager – Tlf.: 2534 3425
Leder af værkets daglige drift

Sekretær:
Jens Kristian Laursen – Tlf.: 3025 9947

Bestyrelsesmedlem:
Rune Glud Elbæk – Tlf.: 2924 2433

Vedtægter for Farre Vandværk – KLIK HER

Takstblad 2023

Download takstbladet, ved at klikke på listen nedenfor.

Du kan kontakte Farre Vandværk ved at benytte nedenstående kontakt-formular, eller ved at sende en mail til: farrevand@gmail.com

  Skriv teksten der vises her

  captcha

  Det nuværende vandværk blev opført i 1986-87, og er indrettet til fuldautomatisk drift. Der er 195 forbrugere (ejendomme) tilsluttet vandværket, og der er de senere år pumpet ca. 20.000 m³ vand ud til forbrugerne.

  Alle tilsluttede ejendomme skal have vandmåler på vandinstallationen. Vandværket er organiseret som et andelsselskab, hvori de tilsluttede forbrugere (husejere) er andelshavere.

  Farre Vandværk har indgået aftale med Midtregnskab, således at det er dem der forestår udsendelse af aflæsningsskemaer, opkrævning af vandafgifter samt administration af dette område. Al henvendelse vedr. dette område bedes foregå direkte til formand Carsten Mikkelsen på 6083 6831 eller kassereren Niels-Christian TIngsager på 2534 3425.

  Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts.

  GDPR 2018

  Den nye persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018.
  Dette dokument er udarbejdet af Farre Vandværk og godkendt af hele bestyrelsen. Desuden er specifikke leverandører bekendt med den nye persondataforordning og har underskrevet en fortrolighedserklæring.
  Dokumentet bygger på skabelonen i ”trin for trin-guide persondataforordning og it-sikkerhed”, udarbejdet af brancheorganisationen Danske Vandværker.

  Læs dokumentet – tryk på linket nedenfor:

  Persondatapolitik for Farre Vandværk A.m.b.a

  VORES VAND I TAL …

  Opdateret 09.10.2022
  Hårdhed: 9,3 °dH grader (April 2022)
  Jern: <0.011 mg/liter (Oktober 2022)
  Kviksølv: <0.001 µg/l (April 2022)
  Mangan: 0.005 mg/liter (April 2022)
  Nikkel: 0.11 µg/liter (April 2022)
  Nitrat:  <0.3 mg/liter (April 2022)
  Pesticider, generelt: <0.01 µg/l (April 2022)
  Chlorphenoler, generelt: <0.01 µg/l (April 2022)
  PFAS, generelt: <0,0001-0,001 µg/l (April 2022)
  Iltindhold: 9,6 mg/l (Juni 2020)
  pH: 7,3 pH (Oktober 2022)
  Lugtfri og normal smag (Oktober 2022)

  Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).
  Der er taget prøver fra selve vandværket og fra forbrugers køkkenvandhane.

  KLIK HER – for at downloade de fulde målinger foretaget fra den 27.12.2021 til den 30.09.2022 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 27.11.2020 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 15.06.2020 til 29.06.2020 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 12.12.2019 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 13.12.2018 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 27.07.2018 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 24.10.2017 af Eurofins.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 06.06.2017 af Eurofins, med resultater for alle sporstoffer, mineraler, kemikalier etc.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 25.10.2016 af Eurofins, med resultater for alle sporstoffer, mineraler, kemikalier etc.

  KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 12.04.2016 af Eurofins, med resultater for alle sporstoffer, mineraler, kemikalier etc.

  Postevand