Farre Vandværk

FARRE VANDVÆRK – RENT “FARRE’ VAND” TIL FOLKET

Bestyrelsen for Farre Vandværk:

Formand:
Carsten Mikkelsen – Tlf.: 6083 6831
Kontakt formanden, ved  manglende levering af vand

Næstformand:
Jan Busjæck

Kasserer:
Niels Chr. Tingsager – Tlf.: 2534 3425
Leder af værkets daglige drift

Sekretær, med ansvar for vandværket:
Jens Kristian Laursen

Vedtægter for Farre Vandværk – KLIK HER

Takstblad 2018-19

Download takstbladet, ved at klikke på listen nedenfor.

Du kan kontakte Farre Vandværk ved at benytte nedenstående kontakt-formular, eller ved at sende en mail til: farrevand@gmail.com

Skriv teksten der vises her
captcha

Det nuværende vandværk blev opført i 1986-87, og er indrettet til fuldautomatisk drift. Der er 195 forbrugere (ejendomme) tilsluttet vandværket, og der er de senere år pumpet ca. 20.000 m³ vand ud til forbrugerne.

Alle tilsluttede ejendomme skal have vandmåler på vandinstallationen. Vandværket er organiseret som et andelsselskab, hvori de tilsluttede forbrugere (husejere) er andelshavere.

Farre Vandværk har indgået aftale med Midtregnskab, således at det er dem der forestår udsendelse af aflæsningsskemaer, opkrævning af vandafgifter samt administration af dette område. Al henvendelse vedr. dette område bedes foregå direkte til formand Carsten Mikkelsen på 6083 6831 eller kassereren Niels-Christian TIngsager på 2534 3425.

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts.

GDPR 2018

Den nye persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018.
Dette dokument er udarbejdet af Farre Vandværk og godkendt af hele bestyrelsen. Desuden er specifikke leverandører bekendt med den nye persondataforordning og har underskrevet en fortrolighedserklæring.
Dokumentet bygger på skabelonen i ”trin for trin-guide persondataforordning og it-sikkerhed”, udarbejdet af brancheorganisationen Danske Vandværker.

Læs dokumentet – tryk på linket nedenfor:

Persondatapolitik for Farre Vandværk A.m.b.a

VORES VAND I TAL …

Opdateret 12.12.2019
Hårdhed: 9,4 °dH grader (Juli 2018)
Jern: <0.01 mg/liter (December 2019)
Mangan: < 0.002 mg/liter (Juli 2018)
Nitrat:  0,35 mg/liter (Juli 2018)
Klorid: 21 mg/liter (Juni 2017)
Iltindhold: 8,7 mg/l (Juli 2018)
pH: 7,6 pH (December 2019)
Lugtfri og normal smag (December 2019)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 12.12.2019 af Eurofins.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 13.12.2018 af Eurofins.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 27.07.2018 af Eurofins.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 24.10.2017 af Eurofins.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 06.06.2017 af Eurofins, med resultater for alle sporstoffer, mineraler, kemikalier etc.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 25.10.2016 af Eurofins, med resultater for alle sporstoffer, mineraler, kemikalier etc.

KLIK HER – for at downloade den fulde måling foretaget den 12.04.2016 af Eurofins, med resultater for alle sporstoffer, mineraler, kemikalier etc.

Postevand