FIF – Formandens beretning 2017

Formandens beretning – Generalforsamling Farre IF

I 2017 er der blevet et ekstra fodboldhold i Farre. Et serie 6 hold er opstartet med med Bo Ulbæk og Carsten Woer ved roret. Det er vi glade for. Holdet har selv gjort en indsats til at finde sponsorer og har selv finansieret deres spilletøj, hvilket jeg synes er rigtig godt gået af de unge herrer. Det er Buffalo pizza som har sponsoreret.

Senior oldboys har i år igen spillet kampe ledet af Karsten Pedersen, Per Kokkendorf og Keld Pedersen. Til at kridte baner op har Peter Jensen sagt ja til at være kridtmand og har taget over efter Henrik Stephansen.

Boksning har i år også været lidt anderledes, da Trine ikke har kunnet instruere om torsdagen. Derfor har der været forskellige instruktører hen ad vejen. Lige nu er det Lasse Hamer Hedeby, som har stået for træningen om torsdagen.

Marie er stadig stærkt kørende med hendes hold formiddagshold.

Til gymnastik, står Jane Fauersby stadig for en imponerende flok motionister om mandagen og der er tre hold. To damehold og et herrehold. Da gymnastiksalen bliver meget brugt, sætter det sine spor på gulvet. Vi har haft kontakt til kommunen af flere gange. I første omgang har de repareret gulvet, hvilket ikke har været særlig godt arbejde og de har været ude at kigge på det efterfølgende. De konstaterer, at det er et ældre gulv og at den eneste måde at reparere det på er at slibe og lakere. Det betyder, at gulvet om et antal år skal udskiftes, og dette er ikke noget kommunen vil love de kan finansiere. Dette bliver en længere dialog med kommunen, da vi gerne vil bevare disse gode faciliteter, så de også kan bruges i fremtiden. De har været at sætte nye lamper op, hvilket har givet et helt anderledes lys i salen, hvor det for nogen måske lige er skarpt nok.

Bygningens stueetage er færdig med at blive malt og fået et nyt gulvtæppe. Det har hjulpet på lugten af gammelt gulvtæppe og det er dejligt at træde ind i. Vi værdsætter de rammer der er ved at være i Farre idræt- og kulturhus

Vi har fået en ny pige til at gøre rent, Rikke Petersen og vi er meget tilfreds med hendes arbejde.

Klubben for de unge, kører ikke længere. Der har været en kraftig fald af medlemmer. Vi har været meget glade for Mariettas store arbejde, hvor hun har været tovholder/ansvarlig gennem de mange år og der skal lyde en stor tak til hende. Der skal også lyde en tak til Lissy, Lene, Carsten, Mia og Rene mm. som i tidens løb har været hjælpere i klubben.

Hundeklubben er aktive i kælderen, som kører året rundt.

Der skal lyde en tak til Arne, som går rundt og ordner de fejl og mangler der nu skulle være på skolen. Det har en stor betydning for at FIK huset fungerer som den gør.

Sommerfesten gik igen i år rigtig godt. I år var arrangementet skåret ned til to dage i stedet for tre dage. Baggrunden for ændringen var, at det ofte er de samme der støtter op alle dagene og vi så hellere ville lave to dage med mange mennesker til begge dage. Som noget nyt havde vi inviteret en ballonklovn til at komme og underholde børnene, hvilket vi synes var en stor succes. Derudover har vi købt vores egen hoppeborg. Baggrunden for købet var, at udlejningsprisen er steget så markant, at det var den bedste forretning. Tombolaen var igen i år en stor succes og der har været mange sponsorer indover for at gøre det muligt. Sidst men ikke mindst har Vibeke, Heidi og Martin gjort et stort stykke benarbejde for at finde sponsorer og samle sponsorater ind.

Farre IF, har gennem DGI, fået en foreningskonsulent ud, for at hjælpe os som forening og vores arbejde. De har rejst spørgsmål som: Hvad er det vi som forening gerne vil bygge videre på?Hvordan skal det gøres i praksis?

Vi har samlet 164 medlemmer

88 gymnaster
24 udefodbold
13 fitness
39 boksning

Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:

  • Formand, Lars Egeskov Pedersen
  • Næstformand, Dennis Jensen
  • Revisor, Per Kokkendorf
  • Bestyrelsesmedlem, Martin Schrøder
  • Bestyrelsesmedlem, John Paulin

Tak for 2017 og vi glæder os til 2018 med masser aktiviteter.

Formand Farre IF

Lars Egeskov Pedersen