Farre Idræt og Kultur

Referat fra Lokalrådsmøde 2019

Lokalrådet 2019

Vi har dette år, ikke haft så meget fokus på udvikling, men drifte og understøtte det der allerede fungerer. Her har Farre idræt og kulturhus haft et stort fokus. Eks. hvordan lokalerne kan blive endnu mere borgervenlige og tilgængelige.

Derudover har vi fået lavet en velkomstkasse som uddeles til dem som køber hus/ejendom i Farre gl. sogn. Vi har valgt, at det skal være Farre gl. sogn, da vi oplever positive tilbagemeldinger fra dem i yderområderne. De oplever sig selv liggende midt imellem byer og derfor ikke rigtig har nogen tilknytning. På denne måde får de et sted, hvor de kan få sig nogle gode oplevelser for hele familien. Kasserne er købte, men indholdet er sponsoreret af erhvervsdrivende, samt borgerforeningen og idrætsforeningen.

I 2019, er der indtil videre 10 kasser der skal deles ud.

Bænkene omkring Farre, som folk kan benytte sig af, har vi skiftet træet ud. Træet var rådnet.

Vores fælles mødelokale, som kan bruges af alle havde brug for et nyt gulv og gardiner, som vi udskiftet.

Der er givet et tilskud til Farre IFs nystartede succes e-sport, så lokalerne kunne shines op.

Traditionen tro er der afholdt træner-/leder-/frivilligdag, som er med til at takke alle de frivillige der hjælper til i og omkring Farre.

Med venlig hilsen

Formand Farre lokalråd
Lars Egeskov Pedersen