Farre Lokalrådsmøde 2020

Lørdag den 29.02.2020, blev der afholdt fælles træner- og lederdag i Farre Idræt og Kultur – med møde i Farre Lokalråd.

Formand Lars Egeskov Pedersen bød velkommen, og fremlagde en kort beretning om årets gang:

Formandens beretning

Vi har i 2019 haft følgende temaer oppe at vende:

Generationernes plads

En plads nær vores Idræt- og kulturhus, som kan få udendørsarealer til at hænge sammen med de indendørs faciliteter. En plads som kunne tænkes ind til brug af mennesker i alle aldre. En ting er ideen, en anden ting er praksis. Underudvalget har ikke fundet tid til at komme videre med projektet og lige nu står det standby.

Velkomstpakker

Endnu et år er der uddelt velkomstpakker til Farre og omegn. Velkomstpakkerne bliver taget godt imod. Efter mødet med udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati, bliver jeg igen bekræftet i, at vores landsby kører rigtig godt.
De andre foreninger er med til at Farre Lokalråd står stærkt og at vi har mange aktiviteter for de lokale, som kører med stærke frivillige kræfter. Vores økonomi i år er gået til at forbedre lokaler, som er til fælles afbenyttelse af bestyrelse og resten af byen, hvis der skulle være behov. Derudover manglede vi kort til vores infoskærme, som giver et overblik på de aktiviteter der sker i Farre idræt- og kultur. En af bænkene, som vi tidligere har fået penge til fra udvalget var der gået råd i, så vi skiftede alle brædder.

Træner- og lederdag 2020

Og sidst og det mest vigtige er vores fælles træner/lederdag – en dag til alle de frivillige, som bruger deres tid på at vores landsby stadig lever i bedste velgående.  I år startede dagen med at vi blev samlet til kaffe i Farre Idræt og Kultur. Og snakken gik hurtigt lystigt, om bl.a. hvad vi skal nå i det næste år.

Efter kaffen gik turen til Lyng Bowl i Grindsted, hvor der blev taget kegler… Nogle tog flere end andre, og det lykkedes Marie at lave en “kalkun” (turkey – tre strikes i streg!!!)

Efter de fysiske udfordringer, var der fælles aftensmad i Lyng Bowls restaurant. Herefter gik turen tilbage til Farre, hvor der var mulighed for at hygge videre på FIK.