Generalforsamling i Farre Borgerforening

Generalforsamling i Farre Borgerforening
tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 19.30

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt