Generalforsamling FIF 2018

Der afholdes generalforsamling ved Farre IdrætsForening.

Hvornår:
Onsdag den 7. Februar kl. 19.30

Hvor:
“Farre Idræt og Kultur” – på 1. salen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskabet fremlægges af kasseren til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1. og 2. suppleant
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Formand – Lars Egeskov Pedersen