HUSK at aflæse din vandmåler

HUSK at aflæse din vandmåler, og indberette målingen til Farre Vandværk via den fremsendte blanket – SENEST den 9. december 2017.

Ved for sen indberetning, afkræves et gebyr på kr. 150.

Aflæsningen kan også indberettes digitalt på www.forsyning.net  – læs hvordan på selvaflæsningskortet.

Med venlig hilsen

Farre Vandværk A.m.b.a.