Året 2017 i Farre Borgerforening

Tirsdag den 31. oktober, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Farre Borgerforening, efter udsendt dagsorden og indkaldelse.

Regnskabet for borgerforeningen og forsamlingshuset blev fremlagt og godkendt. Alle der genopstillede til valg, blev genvalgt.

Link til det godkendte regnskab for 2016/17: Tryk HER

Britta Winther holdt formandens beretning som kan læses her:

Formandens beretning 2017

Velkommen til endnu en generalforsamling i borgerforeningen.

Det seneste år har vi i Borgerforeningen ikke været i vort højeste gear. Vi har holdt os til gamle kendinge, men det har også været hyggeligt.

Årets gang i Farre Borgerforening

Traditionelt starter den nye bestyrelse ud med at arrangere julemarked i forsamlingshuset. Vi synes, vi har fundet et velfungerende koncept, som har trukket en del besøgende til. Kagebagning for børnene, gløgg og æbleskiver og mange små boder med juleting og andre gode sager. Det blev en skøn eftermiddag med rigtig mange besøgende. Vi fik næsten udsolgt af gløgg og æbleskiver, og børnene fik lavet fine tykke og tynde kager. Husk at vi er klar til næste julemarked lige om lidt – nemlig søndag den 26. november fra kl. 13-16. Der kommer en løbeseddel rundt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Carsten og Folke styrer som vanligt julebelysningen på torvet og her udenfor.

Fællesspisningerne kører stadig med dejlig stor tilslutning, disse fællesspisninger kan vi godt være stolte af. Desuden vil jeg gerne på alle madholds vegne sige tak til Slagter Ålbæk, som altid giver os en rigtig god pris. I øvrigt er vores fasttømrede julemadhold klar med julefrokosten fredag den 24. november.

Søndag den 26. februar var Forsamlingshuset atter indtaget af lokale uhyrer, prinsesser, bønder og mange andre personligheder. Fastelavn blev fejret med fællesspisning med alt godt fra Danpo og tøndeslagning til stor fornøjelse for alle. Tønderne var i øvrigt blevet dekoreret af Klubbens børn. Eftermiddagen slutter med fastelavnsboller og kaffe. Der skal selvfølgelig også lyde tak til Danpo for deres sponsorering af kød til fastelavn.

Hovedrengøringen er som sædvanligt et forårsprojekt. En ret trofast lille flok mødte op for at bekæmpe støv og edderkopper. Vi havde nogle hyggelige timer, som vi gerne vil dele med mange flere – og husk at serveringen er altid god!

Vi har overvejet at hyre et rengøringsselskab til denne hovedrengøring for at spare vore kræfter til andre projekter.

Og rengøringen vil ingen ende tage. April bød også på deltagelse i den kommunale affaldsindsamling. Farre by og nærmeste omegn skulle ransages for affald, som smides i naturen i stedet for i skraldespandene.

Ja og det fortsætter. Farre Anlæg skulle også shines up inden Skt. Hans. En arbejdsivrig lille flok mødte op for at rydde ud i uønsket beplantning, fjerne den gamle bænk/bord på bakken og ikke mindst lave det fineste bål under Folkes kyndige vejledning.

I den forbindelse kan jeg også lige nævne, at Svend efter mange års tro tjeneste er blevet afløst af Henry som græsklipper ansvarlig i Anlægget og på naturstierne. Skønt at Henry kunne finde tid til græsklipningen. Og tak til Svend.

Skt. Hans på en fredag – det kan da kun blive en succes – og det blev det endnu en gang. Anlægget var fyldt med glade og sultne gæster. Vi har endda en del udenbys gæster som troligt kommer år efter år – det tager vi som tegn på, vi har gang i noget godt. Birthe skønne salatbord vakte atter glæde – vi håber hun fortsætter mange år endnu. Der blev grillet, snakket, og hygget i stor stil. Vores lokale sognepræst Mie Faarkrog holdt en nærværende båltale, og midsommersangen blev sunget mens bålet brændte flot. Og vejret – ja det er vi holdt om med at tale om.

Slutteligt vil jeg sige tak til Peter for arbejdet med vores hjemmeside, tak til alle frivillige, som har hjulpet med enten det ene eller andet i borgerforenings- eller forsamlingshusregi.

Der skal også fra min side lyde en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jeg er stadig glad for at arbejde sammen med jer.

Og har jeg glemt noget eller nogen, er det fordi jeg også er gået lidt i dvale.

Britta Winther

Oktober 2017

Konstitueringen er som følgende:

Formand: Britta Winther
Næstformand:  Folke Jensen
Kasserer: Markus Sørensen
Sekretær: Karin Tingsager
Menig: Carsten Mikkelsen