Lokalrådsformandens beretning – 2016

Formandens beretning fra lokalrådet

Igen i år, var der en stor opbakning til træner/lederdag, hvor også valget om formandsposten skulle stå. Inden da, blev der gennemgået de lokale initiativer som lokalrådet har stået bag.

Et af initiativerne var indkaldelse af formændene fra foreninger i Farre. Det var henholdsvis menighedsrådet, antenneforeningen, vandværket, borgerforeningen og Idrætsforeningen. Dette skulle ende ud i at foreningerne fandt frem til et projekt. Dette tænkt som en styrkelse og større sandsynlighed for det enkelte projekt bliver eksekveret.
Blev alle enige om lægge fokus på Farre Idræt og Kulturhus, som der ikke er blevet gjort noget ved i en del år. Der er fra Vejle kommunes side, blevet givet et beløb i størrelsen af 50.000 kr. som er blevet øremærket til netop dette. Lokalrådet vil senere på året tage fat i de borgere fra Farre, som har meldt sig til at komme med forslag til forbedringer af Idræt og Kulturhuset.

Der er stadigvæk et hængeparti omkring velkomstkomiteen, som formanden vil tage et ansvar for at få effektueret i 2016

Der har været fokus på nabohjælp og lokalrådet opfordrer beboerne til at melde sig til. Der har ikke været den store kriminalitet i Farre, men der erfaringer fra politiet, at det har en præventiv effekt. Der er blevet bestilt fire skilte, som vil blive stillet op ved indfaldsvejene til Farre.

Der er kommet indkomne forslag til lokalrådet som omhandler et hæfte som kan hænge ved shelteret ved åen. Det er i gang med at blive lavet.

Der er også en udfordring med informationer eller en form for fælles oversigt hvad der sker i Farre. Vores webmaster er på sagen for at lave et system. Der udkommer også et nyhedsbrev på både hjemmesiden og Facebook, hvor der står noget omkring de aktiviteter der foregår. Hvor Farre fælles førhen har været opsøgende omkring de informationer der skulle i, så lægger de op til at de forskellige foreninger tager et ansvar for at give de aktiviteter der er til webmasteren. Lokalrådet vil sammen med webmasteren lave en fælles tilgang til at skrive dertil.

Der er sikkerhedsrisiko ved åbning af vinduerne ovenpå. Lokalrådsformanden vil tage kontakt til kommunen og informere dem om dette.

Efter gennemgang af lokalrådets aktiviteter, skulle der vælges en formand og jeg siger tak for genvalg af posten som lokalrådsformand.

Så var det formelle klaret og nu skulle der hygges og dystes. Der blev givet fuld gas ved de forskellige aktiviteter og der blev grint og givet kække kommentarer til modstanderne. Efter turneringen skulle der spises og drikkes, for at få lidt energi og som et frisk indslag, stillede Peter Stigaard lige en kanon (fællessang) på benene og der blev sunget lystigt med de stemmer der nu var til stede 😉

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige kræfter, der har været med til at hjulene kan køre rundt i Farre og lokalrådet seer frem til året 2016.

Lars Egeskov Pedersen