landsbyprogram,farre

Landsbyprogram Farre

Farre Innovationsplan er blevet godkendt af kommunen

Vores landsbyprogram har nu været til høring i udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati og er blevet godkendt. Det betyder, at der nu er mulighed for at arbejde med projekter i Farre, da en fælles plan for byen, har været et krav fra Vejle kommune.

Der har været nedsat et udvalg bestående af Jens Erik Jørgensen, Carsten Pedersen, Britta Winther, Peter Stigaard og Lars Pedersen. Det har været en god proces og vi kan være godt tilfreds med resultatet. Noget der har været meget fokus på er, at der i den tidligere plan stod beskrevet mange af de ting vi ikke længere havde i byen og i den nuværende plan er der i stedet fokus på det vi har og det vi gerne vil. Fokus er vendt. Vi er en by med muligheder, i stedet for en by med mangler!

landsbyprogram,farre,innovation,inspiration,inklusion,integration

Hvad er det så ”VI” gerne vil. Det er noget der er helt op til os. Hvilke kræfter og ressourcer vil vi lægge i det videre arbejde med byen. I den nærmeste fremtid samles foreningerne i Farre, for at se om vi sammen kan lægge en fælles strategi. Hvis vi samler de kræfter der er, vil det skabe flere muligheder.

Baggrund

Vejle Kommune har anmodet om, at de mange små lokalsamfund laver et “landsbyprogram”, som i fremtiden kan danne baggrund for evt. nye tiltag rundt i landdistrikterne. Vejle Kommune fokuserer på at det også i landdistrikterne, og de små landsbyer, skal være attraktivt at bosætte sig – og i den forbindelse vil en aktivering af samfundene være med til at forstærke den virkning – så flere familier ønsker at “flytte på landet” og være en aktiv del af et aktivt lokalsamfund.

Farre har selvfølgelig også fået lavet sådan et program. I februar måned satte en gruppe sig ned, og fik lavet et innovations-, inspirations-, integrations- og inklusionsudspil, for hvordan vi i Farre kunne tænke os, at vores landsby kom til at se ud i fremtiden.

Mappen beskriver kort en status for Farre – og vigtigst hvordan byen evt. kan komme til at vokse og udvikle sig frem over.

Læs hele “Landsbyprogram Farre” ved at downloade programmet som PDF-fil – tryk HER

Landsbyprogrammet vil fremover danne baggrund for en debat og dialog imellem de mange foreninger i Farre.