Ny lokalrådsformand for Farre

Formand for Farre Lokalråd: Lars Egeskov Pedersen

Oktober, 2014:

Så er jeg startet op, som ny lokalrådsformand i Farre og der er masser af spændende opgaver at tage fat på. Lige nu lyder projektet på at få rejst en legeplads i Farre anlæg.

Farre Klatreland
Farre Klatreland

Der er mange ansøgninger ude til fonde og kommunen om at få et bidrag til projektet. Det har allerede givet gevinst. Nordea-fonden har bidraget med 20.000 kr. og Kirk-fonden har bidraget med 15.000 kr. Derudover har Fary Lochan bidraget med 10.000 kr. for salget af den første flaske whisky. Tak for det, Jens Erik.
De forskellige foreninger har valgt at stå sammen og hver især bidrage med 6.000 kr.

Farre Idræt og Kultur
Farre Idræt og Kultur

Der er stor efterspørgsel på lokalerne i den gamle skole. Både Krea Give og Røde Kors bliver snart hjemløse pga. det nye kulturhus der skal bygges i Give og vil gerne benytte lokalerne. Det er dejligt at skolen kan blive brugt til sådanne formål i stedet for at lokalerne står tomme. Det giver også mulighed for, at vi kan få et skab til vores indkøbte hjertestarter og med lidt forhandlinger kan vi måske få tilbudt førstehjælpskursus til dem der er interesserede.

Shelteret er opsat med mulighed for at sove i den “vilde Farre natur”.

Shelter_nat
Shelter ved nattetide

Hvis folk ikke har været på boldbanen, så kan jeg fortælle, at det gamle klubhus langt om længe er blevet fjernet.

Sportspladsen
Sportspladsen

I marts måned blev der indkaldt til det årlige møde med samtlige lokalråd i Vejle kommune. Det skulle efter sigende være det bedste møde der er blevet holdt hidtil. Jeg tog derfra med nye ideer til fremtiden. Her kan jeg nævne:

• En velkomstkomite der tager imod de nyankomne og informerer dem om de muligheder der er i Farre
• Lave et udviklingsprojekt omkring Farre by. Hvordan vil vi som borgere i Farre gerne se byen om 25 år?
• Et lokalråd med flere midler, så det bliver nemmere at få økonomisk støtte til kommende projekter. I fremtiden bliver tendensen, at hvis “du har penge så kan du få og har du ingen så må du gå”

Jeg har fået øjnene op for, at vi i Farre gør en masse gode ting, for at gøre byen til et godt sted at være. Så det kan vi være stolte af 🙂

Til sidst vil jeg sige, at vi ikke skal lade os begrænse. Hvis der er nogen der sidder inde med nogle gode ideer til byen, små eller store, så skriv til mig på mail adresse: egeskovlars@gmail.com

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Jens Erik Jørgensen for det store stykke arbejde han har gjort for Farre som lokalrådsformand.

Med venlig hilsen

Lars Egeskov Pedersen